Experta CZ - Oceňování a znalecké posudky

poskytování komplexního servisu v oblasti pojišťovnictví

Oceňování a znalecké posudky

  • oceňování vozidel
  • stanovení výše majetkové újmy
  • analýza dopravní nehody
  • technický stav vozidla

Oceňování a znalecké posudky


Společnost Experta CZ, s.r.o. na základě koncese „ Oceňování majetku pro věci movité “ provádí oceňování věci movitých, vozidel a strojů, dále stanovení majetkové újmy, stanovení nákladů na opravu atd. formou odborného vyjádření. Tohoto ocenění mohou využít soukromé, fyzické a právnické osoby, finanční instituce, příspěvkové i rozpočtové organizace v případech, kdy zákon nestanoví ocenění soudním znalcem.


V některých případech je nutné vypracování znaleckého posudku. V součinnosti se znalcem Ing. Rudolfem Juroszkem vyhotovujeme znalecké posudky v následujících oborech : 

  • ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení.
  • doprava – doprava silniční a městská, specializace technické posudky o příčinách silničních nehod.
  • strojírenství – strojírenství všeobecné, specializace posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení.

Experta CZ, s.r.o. - Příborská 333, Frýdek-Místek 738 01,

tel.: + 420 775 651 765, fax: + 420 558 638 463, e-mail: info@experta.cz

© Experta CZ, s.r.o. 2011

Všechna práva vyhrazena